ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ!

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ!

Με την συμπλήρωση τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία ταξινόμησης και κάθε δύο (2) χρόνια στην συνέχεια, όλα τα οχήματα πρέπει να επιθεωρηθούν για την καλή λειτουργία τους από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου.

Η εταιρία μας σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τον έλεγχο ΚΤΕΟ! 
ΔΩΡΕΑΝ
Επιστροφή στις Προσφορές Service