Εμπορικό Σήμα

ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΟΕ

6 χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών
455 00 Ιωάννινα
ΑΦΜ: 999424480
Τηλέφωνο: 26510 92919, 26510 93803
Φαξ: 26510 93804
e-mail: info@ebarbas.gr